Yazarlar

Taceddin Kutay

Taceddin Kutay

Dört sosyal mesele

Taceddin Kutay tüm yazıları

B.

Yeni spor yasası öngörülemez birtakım sıkıntıları da beraberinde getirdi. Futbolun sıkıntıları göz önünde bulundurularak tasarlanan yeni düzen uyarınca artık hiçbir sportif faaliyet dernek çatısı altında yürütülemeyecek. Bu durum izcilik başta olmak üzere gençlerin eğitimine katkı sağlayan pek çok faaliyet alanını da tehdit edecek bir durumu beraberinde getiriyor. Artık izcilik faaliyeti yapabilmek için ya bir spor kulübü kurmak yahut bir şirket kurmak gerekiyor. İlginç bir şekilde derneğe verilmeyen izin şirkete veriliyor yeni mevzuatta. Yürürlüğe girecek olan yeni yönetmelikler spor kulüplerinin faaliyet alanlarının neler olabileceği konusundaki müphemliği ortadan kaldırmıyor. Kulüp haline gelmesi istenen derneklerin ise spor haricinde bir alanda faaliyet göstermelerine müsaade edilmiyor hal böyle olunca gençlikle alakalı çok önemli eğitim faaliyetleri gösteren kurumlar bu faaliyetlerini ister istemez yapamayacak hale geliyor. Umarız bu karışıklık bir an önce giderilir.

***

Hakkari'de çevremi kuşatan korucular içlerini döktü. Bendenizden dertlerini dile getirmemi rica eden ve kendilerine söz verdiğim korucuların seslerini duyuramamak gibi bir sorunu var. Hakkari, terör ileti başladı başlayalı 3700 korucuyu şehit vermiş. Korucularımız, sosyal güvenceleri olmadığından şikayetçi. Sigorta, emeklilik hakkı ve maaş gibi hususlarda memnuniyetsizler. Birkaç gün sonra rotasyon ile pençe kilit operasyon bölgesine geçecek olan bir korucu "Vatandır diye yapıyoruz işimizi, maddi karşılık için değil. Fakat keşke maddi karşılığı takdir gördüğünün bir göstergesi olsa" dedi.

***

Aleti ve vasıtayı kutsamak yahut kötülemek adetim değildir; fakat cuma hutbesini cep telefonundan okuyan imamları gördükçe "keşke bir yerlerde bir minik kağıda basılsa da hutbe, Bosna Hersek'teki olduğu gibi dosyanın içinde okunsa. Hocaefendi iki eliyle o dosyayı tutsa bir kutsal kitap tutar gibi ve o şekilde okusa" diye düşünüyorum. Zaten büyük oranda cep telefonu bağımlısı olan cemaat, telefonuyla oynamaktan kendisini zor alıkoyuyor hutbe okunurken. Keşke imam efendiler minberde ellerinde cep telefonlarını tutarak okumasalar hutbeyi...

***

İnsanların birbiriyle en yakın mesafede sosyalleştiği toplu taşımanın kuralları ve görgüsü hakkında genel bir kampanya yürütmek zaruri hale geldi. Hamile, ihtiyar, çocuklu, gazi vesair kimselere yer verme oranı giderek düşüyor. Öyle görülüyor ki özellikle İstanbul gibi şehirlerin toplu taşımasında bu kimseler için ekstra tedbirler alınması gerekiyor.

Taceddin Kutay Diğer Yazıları