Yazarlar

Serkan Fıçıcı

Serkan Fıçıcı

serkan.ficici@turkmedya.com.tr

Fon-lananlar sonlanırken

Serkan Fıçıcı tüm yazıları

Yalan üretim merkezlerinde bir telaş...

Neymiş?

İletişim Başkanlığı “algı operasyonları” yapacakmış!

Bak sen...

Nedir meselenin aslı?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na bağlı çalışacak yeni bir birim kuruldu.

Adı: Stratejik İletişim ve Kriz Yönetimi Dairesi Başkanlığı...

Ne yapacak bu birim?

Türkiye’ye yönelik kara propaganda faaliyetlerinin karşısına dikilecek.

Yalanla, iftira ile devleti zayıflatmak isteyenlere “dur bakalım” diyecek.

İç ve tehdit unsurlarını analiz edecek.

Kriz yönetimi açısından gerekli tedbirleri uygulayacak.

Afet, seferberlik ve savaş durumlarında tüm kamu kurumları arasında koordinasyonu sağlayacak.

Şimdi bunlardan kim, niye rahatsız olur?

Kara propaganda yapmıyorsan...

Dezenformasyon ve manipülasyon çabası içinde değilsen...

Türkiye’ye karşı savaş açmadıysan...

Kendini, deprem, sel baskını türünden bir afet olarak tanımlamıyorsan...

İç ve dış tehdit sınıfına girmiyorsan...

Rahat ol, seni ilgilendiren bir durum yok!

Yok eğer, hiçbir ahlaki değer tanımayan yalan ve iftira çeteleri ile iş tutuyorsan...

Toplumun doğru bilgi alma hakkını engellemeye çalışıyorsan...

Algı münipülatörlerinin oyuncağı olmuşsan...

Yurtdışı fonlarla beslenip kendi ülkene düşmanlık yapıyorsan...

Türkiye kazandığında üzülüp, kaybettiğinde seviniyorsan...

İçindeki nefret aklını köreltip vicdanını karartmışsa...

Hak, hukuk tanımıyorsan hatta itibar cellatlığını meslek edinmişsen...

Rahatsız olmakta haklısın...

Ve sen ne kadar rahatsız olursan millet o kadar rahat edecek.

Yeni ihdas edilen birimin güçlü bir yapılanma ve tam saha pres anlayışı ile devreye girmesi önemli.

Zira Türkiye düşmanlarının ellerinde kalan tek sermaye yalan.

Bu da ellerinden alınınca ne yapacaklar?

Peşin itirazlarının, haksız telaşlarının sebebi bu...

Ters çalışan zihinleriyle Türkiye’nin dosdoğru yürüyüşüne zarar verebileceklerini düşünenlere geçmiş olsun.

Fon-landıklarını gördük...

Son-landıklarını da göreceğiz.

Çoğu gitti, azı kaldı. 

Serkan Fıçıcı Diğer Yazıları