Yazarlar

Rasim Özdenören TRT Avaz'da Savaş Barkçin ile yaptığı 'Maveraya Yolculuk' isimli sohbetlerinin birinde Sezai Karakoç ile tanıştıkları günü ve konuştuklarını anlatır ve der ki: (mealen)

"O gün üstat bize Celal Bayar ve Adnan Menderes'i anlattı.

Bayar için; eski bir komitacı olduğu için teslim olmak istemedi, gelen askerlere direndi; mahkemede de bütün ikazlara rağmen 'sizin mahkemenizi tanımıyorum' diyerek ayağa kalkmayı reddetti... Menderes'e gelince, ne kadar çiftlik sahibi olursa olsun, ne kadar zengin olursa olsun, varsın başbakan olsun sonuçta bir köylü idi. Cumhuriyet Türkiye'sinde jandarmadan korkmayan köylü yoktur, bu korku neredeyse genlerine işlemiştir. Menderes kendisini almaya gelen askerleri jandarma belleyip hiç itiraz etmeden teslim oldu..."

"Bu çölde bu uyumsuz evren tüneğinde

Er olan asker olan yalnız biziz.

(...)

Kim ki Tanrı'ya dayanmamakta dayanmakta kendine

Yakarız kendisini de kentini de

Kim ki ortak olmuş yoksulluğun yarı ekmeğine

Kendini bir yerde bulur

Ağzını ekmekle birlikte bir başka yerde

Kim ki Tanrı kullarına bakarsa

yukardan

Kartallarca inişimizi görür ansızın yukarlardan..."

(Hızırla 36. Saat'ten)

"Biri sesiyle bir caddeyi süpürerek

konuştu

Birinin sesi bacalardan yüksek

bacalarda tutuştu.

Nasıl anlatsam ben size bu sesi bu sesin fısıltı değerini

Birinin sesi sanki atlardan örülen bir kemerdi

Birinin sesi çılgın atlara vurulmuş

bir eyerdi.

Birinin sesi kubbe kurşunlarından ağır

Birinin sesi lağımlar birliği gibi akıyordu

Birinin sesi balık balık balık

Birinin sesi tenha birinin kalabalık

Sesleriyle görüyorlardı bütün işlerini."

(Taha'nın Kitabı'ndan)

Hüseyin Besli Diğer Yazıları