Yazarlar

Hüseyin Besli

Hüseyin Besli

atifhuseyin@gmail.com

‘İKTİSAD'lı olmak…

Başta kendim olmak üzere zevata ithafen...

İmam Gazali'nin kelam hakkında yazdığı bir kitabın isminde geçiyor 'iktisad' kelimesi: 'El-İktisad Fi'l İtikad'

Kitap ismi günümüz Türkçesine 'itikadda orta yol' olarak çevrilirken, görüldüğü gibi 'iktisad' deyimi orta/ortalama kelimesiyle karşılanmış.

Oysa, Üstadın kitabın içinde kelam tarifi yaparken 'iktisad'ı 'denge' olarak kullandığı görülmektedir.

"Vahyin bağlayıcı talimatları ile aklın emrettikleri arasında bir denge..." tarifini verirken 'denge'yi daha da güçlendirmek adına 'adil denge' deme ihtiyacını hissediyor.

Bir kez daha üstadın tarifine dönersek; "vahyin bağlayıcı talimatları ile aklın emrettikleri" formülasyonunun bütün alemi kapsadığını müşahede ederiz... Vahyin talimatları ve aklın emrettiklerinden başka ne var ki alemde...

Böyle olunca, biz insan evlatları hayatımızın her safhasında, her sözümüzde, her eylemimizde o 'adil denge'yi gözetmek mecburiyetindeyiz.

Tabi ki aslolan sürekli denge üzere bulunmak.

Ama bazı zamanlar oluyor ki; dengeyi kaçırmaktan kurtulamıyoruz.

Bu da insanlık halindendir... diyelim.

Hüseyin Besli Diğer Yazıları