Yazarlar

Hüseyin Besli

Hüseyin Besli

atifhuseyin@gmail.com

Siyasetin kıskançlığı

İşler, meslekler, disiplinler arasında en kıskanç olanlardan birisi de siyaset kurumudur herhalde. 

Diğer bütün işlerde, en azından meraklıları için başka şeylerle de ilgilenmek mümkündür. 

Mesela iş yoğunluğunun en fazla olduğunu varsaydığımız doktorluk mesleğinde olanların içinden musiki ile ilgilenenler çıkabilmektedir. 

Oysa siyaset bütün meslekleri yutar. 

Aktif siyaset doktorun doktorluğunu, avukatın hukukçuluğunu, akademisyenlerin hocalığını, hissedilir derecede törpüler ve görünmez kılar. 

Nihat Ergün’ü Ak Parti kurulmadan önce de tanırdım. Her ne kadar o zamanda siyasetle iştigal edip, belediye başkanlığı yapıyor olsa da entelektüel kimliğini kaybetmemişti. 

Ak Partili yıllarda, aktif görevler üstlenmesi ile beraber, bu vasfı görünür olmaktan iyice uzaklaşmıştı. 

Şimdilerde aktif siyasetin dışına çıkınca eski özelliği yeniden görünür hale geldi anlaşılan. 

Uzun süredir konu üzerine çalıştığını biliyordum. 

Nihayet bir kitap olarak ortaya çıktı: ‘Hanefi-Maturidi Ekol Bağlamında İktisadi ve Siyasi Düşüncede Akıl.’ 

Görüldüğü gibi daldığı alan öyle kulaktan dolma bilgilerle, internet üzerinde sörf yapmakla içinden çıkılabilecek bir alan değil. 

Maturidi’nin görüşlerinden yola çıkarak siyaset ve iktisat alanında bir şeyler söyleyebilmek için; 

Miktarınca tarih bilmeli, fıkıh sahasında kaş göz yarmadan dolaşabilmeli, kelamı tanımalı, en azından lisans seviyesinde felsefe bilmeli; 

Dahası geçmişten bugüne uzanan siyasi ve iktisadi teorilerden haberdar olmanın ötesinde bizzat o alanla hemhal olmayı gerektirdiği ayan beyan ortada. 

Kitabın kaynaklar bölümüne ve dipnotlara baktığımızda ne demek istediğimiz çok iyi anlaşılacaktır. 

Bütün bunların üstesinden gelerek eli ayağı düzgün bir kitapla karşımıza çıkan Ergün’ü tebrik ederken, onun kitabını da Maturidi okumalarına ilave ettiğimi hatırlatmak isterim. 

Hüseyin Besli Diğer Yazıları