Osmanlı ordusunda Azab'lar kimdi? Görevleri neydi?

Osmanlı ordusunda Azab'lar kimdi? Görevleri neydi?

Tarih Haberleri

14 Mayıs 2019 Salı 16:44 | Son Güncelleme:

Osmanlı ordu yapılanmasında muharebede hücuma ilk olarak Azab'lar kalkardı. Peki, Azablar kimdi? İşte Azab'larla ilgili o bilgiler

Osmanlıların askeri teşkilatında yer alan Azab'lar kimdi? Görevleri neydi? Türk Tarih Kurumu'nda yer alan bilgilere göre Azab'ların özellikleri ve görevleri şöyleydi:

OSMANLI ORDUSUNDA AZABLAR KİMDİ?

Azab (Azeb) bekar demektir. Bunlar, Anadolu’dan toplanmış muharebeye yarar, dinç, kuvvetli, bekâr Türk gençleridir. Azablar, Osmanlı ordusunun hafif yaya askerlerini teşkil ederlerdi. Bunların masraf ve iaşeleri toplandıkları yerlerin halkına aitti. Ok, yay ve pala ile mücehhez idiler; ihtiyaca göre yirmi, otuz hanede bir azab alınırdı; bu, tarihini yazdığımız devirlerde mevcutları takriben on beş yirmi bin kadardı.

Azablar muharebede merkez ordusunun önünde bulunup ilk hücuma maruz idiler; bunların gerisinde toplar ve onların arkasında da yeniçeriler dururlardı. Harb başladığı zaman azablar, sağa ve sola açılarak topçunun ateş etmesini temin ederlerdi. Bu azablardan başka bir de deniz ve kale azabları varsa da onlar, daha sonraki tarihlerde teşkil edilmişlerdi.

Tüm Tarih haberleri için tıklayın