T.C. İSTANBUL 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

T.C. İSTANBUL 54. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN /BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N
DOSYA NO:2023/725 Esas
KARAR NO:2023/572
Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 17/10/2023 tarihli ilamı sanık George Uchenna Mmadubuonu hakkında açılan dosyada yetkisizlik kararı verilmiş olup, dosyanın sanığı olan Sımon ve Joy oğlu, 24/02/1990 Pestac Lagos doğumlu, GEORGE UCHENNA MMADUBUONU tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince trajı 50.000 in üzerindeki Gazetede ve bir internet haber sitesinde Basın İlan Kurumu vasıtasıyla ilan edilerek ilan edilen bu metnin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılmasına,
Tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya mahkememiz yargı çevresi dışında olması halinde bulunduğu yer Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile veya Mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunarak itiraz yoluna başvurma hakkının bulunduğu, istinaf edilmediği takdirde ise kararın kesinleşeceği İLANEN TEBLİĞ olunur.01.12.2023

#ilangovtr BASIN NO:ILN01944823

Tüm Resmi İlanlar haberleri için tıklayın