Ticaret Bakanlığı sektör için düzenleme yapacak! E-ticarette kurallar yeniden yazılıyor

Ticaret Bakanlığı e-pazaryerlerine kriterler getiriyor. Yeni düzenlemeyle e-pazaryerlerinde taklit ürün satışı ve hukuka aykırı içerikler engellenecek. E-ticaret pazaryerleri kendini haksız şekilde sıralamada ön plana çıkaramayacak ve satıcılar arasında ayrım yapamayacak.

Ticaret Bakanlığı sektör için düzenleme yapacak! E-ticarette kurallar yeniden yazılıyor

E-Ticaretin dengeli şekilde büyümesi amacıyla e-pazaryerlerine bazı kriterler getirilecek, faaliyet alanları belirlenecek ve sektörün orantılı şekilde büyümesi sağlanacak. Alınacak önlemler arasında taklit ürün satışını engellemeye dönük tedbirler de var. Ticaret Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, hazırlıkları süren yeni e-ticaret düzenlemesiyle bu sektörün daha düzenli işlemesi ve büyümesi hedefleniyor.

AYKIRI İÇERİKLERE ENGEL

E-Ticaret pazar yerlerindeki satıcıların haklarının güvence altına alınması kapsamında buralarda taklit ürün satışı ve hukuka aykırı içerikler engellenecek. Satıcılar sadece bir e-ticaret pazar yerinde faaliyet göstermek zorunda bırakılamayacak. E-ticaret pazar yerleri satıcıları belirli bir kişiden mal veya hizmet teminine zorlayamayacak. Bu pazar yerleri tarafından satıcılara yapılacak ödemeler artık daha kısa sürede gerçekleştirilecek.

HAKSIZ BEDELE SON

E-Ticaret pazar yerleri ve satıcılar arasındaki sözleşmelerde haksız şartlara yer verilemeyecek ve söz konusu pazar yerlerince tek taraflı değişiklik yapılamayacak. Buralarda hizmet verilmeden haksız şekilde satıcılardan bedel alınması engellenecek. Satıcıların e-ticaret pazar yerlerine karşı hak arama hürriyetini engelleyici uygulamalara izin verilmeyecek. Satıcılar kendilerine ait verileri diledikleri zaman diğer e-ticaret pazar yerlerine taşıyabilecek. Sektörün az sayıda e-ticaret pazar yerinde yoğunlaşması hem satıcıların hem de tüketicilerin bu pazar yerlerine olan bağımlılığını artırırken birtakım sorunları da gündeme getiriyordu. Bu çerçevede tüm dünyada kamu otoriteleri de uygun piyasa düzenleme rejiminin tesisi için çalışmalar yürütüyor.

HAKSIZ REKABET ENGELLENECEK

Yapılacak düzenleme kapsamında haksız rekabetin önlenmesi konusunda da iki ayrı çalışma öngörüyor. Bu başlıklar, e-ticarette haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilmesi ve e-ticaret pazar yerlerindeki satıcıların haklarının güvence altına alınması oldu. Söz konusu alanda haksız rekabetin ve tekelleşmenin önüne geçilmesi kapsamında, e-ticaretin dengeli büyümesi ve gelişmesinin sağlanması amacıyla pazar yerlerine bazı kriterler getirilecek. Piyasadaki rakipleri dışlayıcı şekilde tanıtım faaliyetlerinde bulunulamayacak. e-Ticaret pazar yerlerinin elde ettiği verileri kullanarak bünyesindeki satıcılarla haksız rekabet etmesi engellenecek. e-Ticaret pazar yerleri kendini haksız şekilde sıralamada ön plana çıkaramayacak ve satıcılar arasında ayrım gözetemeyecek. e-Ticaret pazar yerlerinin faaliyet alanları belirlenecek ve sektörün orantılı şekilde büyümesi sağlanacak.

484 BİN İŞLETME E-TİCARETLE UĞRAŞIYOR

Türkiye'de 2021 yılında e-ticaret hacmi 381 milyar lirayı bulurken bunun yüzde 28'ini önde gelen e-ticaret pazaryerlerinde gerçekleşen satışlar oluşturdu. E-ticaret yapan 484 bin 347 işletmenin 472 bin 604'ü pazar yerlerinde faaliyet gösteriyor.

Tüm Güneş haberleri için tıklayın