On yıl sigortasını tamamlayan emekli olabilir! SGK'ya yazıyı getirene maaş bağlanıyor! 1800 gün primi doldurmanız yeterli!

Ülkemizde iş hayatında yer alan milyonlarca kişi emeklilik için gün sayıyor. Bilindiği üzere yasalarımızda emekli olmak için 3 temel şart aranıyor. Ancak bazı durumlarda da yaşı daha erkene çekmek mümkün olabiliyor. Mevzuatta yer alan bilgilere göre, çalışma gücünü belirli bir oranda kaybeden kişilere erken emeklilik imkanı sağlanıyor. Öte yandan erkeklerde askerlik ve kadınlarda çocuk durumu nedeniyle daha erken yıllarda emekli olunabiliyor. İşte çalışanların erken emekli olmasını sağlayacak durumlar

On yıl sigortasını tamamlayan emekli olabilir! SGK'ya yazıyı getirene maaş bağlanıyor! 1800 gün primi doldurmanız yeterli!

On yıl sigortasını tamamlayan emekli olabilir. SGK'ya yazıyı getirene maaş bağlanıyor. 1800 gün primi doldurmanız yeterli olabiliyor. Erken emeklilik şartları günümüzde farklı iş kollarında alın teri döken milyonlarca çalışanın merak ettiği konulardan birisi. Bazı durumlarda çalışanlar erken emekli oluyor. İstisnai durumlarda vatandaşlara daha kısa sürede emekli olma imkanı tanınıyor. İşte konu hakkında bilgiler

10 YIL SİGORTAYLA EMEKLİLİK

Kurum Sağlık Kurulunca malul sayılan sigortalıların malullük aylığından yararlanabilmeleri için;

- En az on yıldır sigortalı olması ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğuna karar verilmiş ise sigortalılık süresi şartı aranmaksızın 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

- Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması,

- Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların ise kendi sigortalılığı nedeniyle Kuruma genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin borcu olmaması

- Kuruma yazılı dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

YAŞ ŞARTI ARANMIYOR

Bağ-Kur'luların malulen emeklilikleri için yaş şartı aranmıyor. Ancak en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam olarak 1800 gün prim ödemiş olmaları şart. Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olanlar için ise sigortalılık süresine bakılmıyor ve 1800 gün prim yeterli oluyor.

NEREYE BAŞVURU YAPILIYOR?

Sigortalı veya sigortalının işvereni, maluliyet durumunun tespiti için sigortalının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne veya en yakın sosyal güvenlik il müdürlüğüne ya da sosyal güvenlik merkezine yazılı olarak başvurmalıdır.

Kişi yazılı olarak başvurunun ardından yetkili sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarına sevkini yaptıracaktır. Bu sağlık kurullarınca düzenlenen raporun incelenmesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu, sigortalının maluliyet şartlarını taşıyıp taşımadığına karar vermektedir.

Tüm Güneş haberleri için tıklayın