Çin menşeli güneş panelleri soruşturması

Çin menşeli güneş panelleri ithalatına nihai gözden geçirme soruşturması başlatıldı.

Çin menşeli güneş panelleri soruşturması

AA

Çin menşeli güneş panellerinin ithalatına yönelik yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önleme ilişkin nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 8 yerli üretici tarafından yapılan ve 3 yerli üretici tarafından da desteklenen başvurunun incelenmesi neticesinde, mevcut dampinge karşı önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesi muhtemel olduğundan nihai gözden geçirme soruşturması açılması kararlaştırıldı.

Çin menşeli "fotovoltaik (solar) modül ve panellerin (güneş panelleri)" ithalinde ihracatçı firma bazında 20 dolar/metrekare ile 25 dolar/metrekare tutarlarında dampinge karşı kesin önlem bulunurken, soruşturma sonuçlanıncaya kadar söz konusu önlem yürürlükte kalacak.

Öte yandan Suudi Arabistan menşeli "alçak yoğunluk polietilen" ithalatına yönelik başlatılan damping soruşturması kapsamında yerli üretim dalı tarafından yapılan başvuru, süresi içerisinde geri çekildi. Bu nedenle soruşturma önlemsiz olarak kapatıldı.


Tüm Güncel haberleri için tıklayın