İstihdam teşvikleri ve emlak vergisine ayar

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, istihdam teşvikleri sade bir yapıya kavuşuyor. Ayrıca gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım-satım değerine ilişkin yeni sistem geliyor.

İstihdam teşvikleri ve emlak vergisine ayar

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, istihdam teşviklerine ilişkin etki değerlendirmesi yapılarak teşvikler sade ve etkin bir yapıya kavuşturulacak. İstihdam teşviklerinin etkinlikleri gözden geçirilerek, mevcut teşviklerde mükerrerliğe sebep olan uygulamalar ve birbirini dışlayan verimsiz teşvikler belirlenecek, teşvik sisteminde sadeleştirmeye yönelik çalışmalar yapılacak. Sosyal sigorta prim tabanı genişletilecek, sisteme giriş kolaylaştırılacak ve denetimler yoluyla sistem etkinleştirilecek. Sosyal güvenlik sisteminde denetim uygulamaları geliştirilecek ve çeşitlendirilecek, risk odaklı denetim uygulamaları yaygınlaştırılacak.

ÖZEL PRİM DÖNEMİ

Özel sektörde çalışan sigortalıların prime esas kazancının bir önceki aya göre, yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderilecek. Çiftçiler ve mevsimlik çalışan tarım işçileri gibi yılın belirli aylarında gelir elde edenlere yönelik özel prim ödeme dönemleri belirlenecek. Engellilerle genç ve kadınların işgücüne katılımı artırılacak. Kadınların iş gücü piyasasına katılımlarını kolaylaştırıcı ve istihdamlarını artırıcı uygulamalar geliştirilecek.

YENİ SİSTEM DEVREYE GİRİYOR

Gayrimenkul sahipliği üzerinden alınan vergiler, yeniden değerlendirilecek. Gayrimenkullerin vergilendirilmesinde esas alınan alım satım değerinin belirlenmesi ve beyanına ilişkin yeni bir sistem devreye sokulmak suretiyle vergide adalet pekiştirilecek ve vergileme etkinleştirilecek. İlgili bakanlıklar sistemin tasarımı ve uygulamasına ilişkin altyapıyı birlikte oluşturacak.

Tüm Ekonomi haberleri için tıklayın