Etikette 2 kritere bakın

Yeni yasa teklifi yolda! Tüketiciyi koruyacak yeni haklar geliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle etiketlerde artık hem indirimli hem indirimsiz fiyat olacak, indirimde 30 günün en düşük fiyatı dikkate alınacak.

Etikette 2 kritere bakın

Tüketiciyi Koruma Kanunu yeniden düzenleniyor. Taslak aşamasındaki düzenleme ile tüketici lehine ilave tedbirler getirilecek. Abonelikler ve taahhütler bir yılla sınırlandırılacak. Devre tatil satışında da benzer bir yasal çerçeve oluşturulacak. Kurumlar 24 ay abonelik yapamayacak. Bu tip durumlarda vatandaşın rızası aranacak.

SATIŞ SÖZLEŞMELERİ

Tüketiciyi Koruma Kanunu ile gayrimenkul satışlarındaki mağduriyetlerin giderilmesi hedefleniyor. Satış vaadi sözleşmeleri noter huzurunda yapılacak. Kat irtifakı kurulmadan evin satışı gerçekleştirilemeyecek. Noterdeki satış vaadi sözleşmelerinde alıcı, o dairenin ipotekli, hacizli ya da başka birine satılıp satılmadığını görebilecek.

TEMERRÜDE DÜZENLEME

Taksitli satışlarda tüketici lehine düzenlemeler geliyor. Belli bir taksit sayısını ödeyemeyince Temerrüde düşme uygulaması değiştirilecek. Hazırlanan taslağa göre tüketicinin cayma hakkına da kolaylık getirilecek.

SAHTE İNDİRİME ÖNLEM 1 MART'TA

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, vatandaşları sahte indirimlerden korumak için önemli bir adım attıklarını belirterek uygulamanın 1 Mart'ta devreye gireceğini söyledi. Bu arada stokçuluk cezasının 2 milyon liraya artırılmasına dönük yasa hükmü Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu yönetmeliğine eklendi.

İNDİRİME ŞEFFAFLIK AYARI

Vatandaşları sahte indirimlerden korumak amacıyla fiyat etiketi ve indirimli satış kriterleri yeniden belirlendi. Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre önceki fiyat ve indirimli fiyat birlikte gösterilecek. İndirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimden önceki satış fiyatının tespitinde indirimin uygulandığı tarihten önceki 30 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak.

Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallara ilişkin etiketlerde indirim miktarı veya oranı hesaplanırken indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınacak. Bu konuda ispat yükümlülüğü satıcı veya sağlayıcıya ait olacak.

Etiket ve listelerde yer alan hususların Türkçe yazılması zorunlu olacak.

Tüm Ekonomi haberleri için tıklayın