ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? ÇAYKUR işçi alımı kura çekilişi ne zaman?

ÇAYKUR işçi alımı kura çekilişinde geri sayım başladı. ÇAYKUR Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarına 350 geçici beden işçisi alımı yapıyor. Alıma başvuran kimseler 'ÇAYKUR işçi alımı kura çekilişi ne zaman? ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?' sorularının yanıtını araştırıyor...

ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı" ÇAYKUR işçi alımı kura çekilişi ne zaman"

ÇAYKUR işçi alımı kura sonuçları büyük bir heyecanla bekleniyor. ÇAYKUR Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarına 350 geçici beden işçisi alımı yapıyor. ÇAYKUR işçi alımı başvuruları geçtiğimiz günlerde sona erdi. Başvurular İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden yapıldı. Alım için başvuran kimseler kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ediyor.

ÇAYKUR KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde işe alınacak geçici işçiler, 29 Mart 2022 Salı günü saat 10.00'da Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda İŞKUR nihai listeleri esas alınarak noter tarafından yapılacak olan kura çekimiyle belirlenecektir.

Sonuçlar açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4'üncü maddesine göre işçi olarak alınacaklarda;

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.

Yukarıda anılan genel şartlarla birlikte;

A. İş başvurusunda bulunacak geçici beden işçisi (tahmil-tahliye) adaylarının;

1- 18- 50 yaş aralığında,

2- Erkek,

3- En az İlkokul mezunu,

4- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

5- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması,

B. İş başvurusunda bulunacak geçici engelli işçi adaylarının;

1- En az İlkokul mezunu,

2- Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

C. İş başvurusunda bulunacak lise ve dengi okul mezunu geçici işçi adaylarının;

1- 18- 45 yaş aralığında,

2- Lise ve Dengi Okul Mezunu (Ekli listedeki bölümlerden mezun olması),

3- Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

4- Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması, şartlarını taşımaları gerekmektedir.

  • çaykur kura
  • çaykur işçi alımı kura
  • ÇAYKUR sonuçları
  • çaykur işçi alımı sonuçları
Tüm Ekonomi haberleri için tıklayın