Nasıl öğreneceğini bilen öğrenciler için başarı kaçınılmaz!

Nasıl öğreneceğini bilen öğrenciler için başarı kaçınılmaz!

Eğer birey kendi düşünme süreçlerinin farkında olursa, bu süreçleri kontrol altına alabilir. Bu da çocukların başarısını olumlu yönde etkiliyor.

DR. SEVDA SARIKAYA / sevda.sarikaya@stargazete.com

Bu hafta bahsedeceğim konu özellikle öğrenciler için çok önemli. Dünyanın birçok ülkesinde, eğitim sisteminin başarısı pek de iç açıcı değil. Zaten problemli olan eğitim sistemi, pandemi ile birlikte iyice sekteye uğradı. Online eğitim konsantrasyon ve motivasyonu negatif etkiledi. Ayrıca birçok ülkede online eğitimle birlikte notlarda da düşüş yaşandı. Teknolojik problemlerden dolayı ödevler geç ulaşabiliyor, online sınavlarda sorunlar yaşanabiliyor. Bu nedenle bu hafta efektif öğrenme üzerine yazmaya karar verdim. Eğitim bilimci ve psikologların bir süredir üzerinde durdukları bir kavram var; metakognisyon(üst biliş). Metakognisyon kişinin kendi zihinsel süreçlerini analiz etmesi olarak tanımlanabilir. Düşünce hakkında düşünme de denilebilir. Eğer birey kendi düşünme süreçlerinin farkında olursa, bu süreçleri kontrol altına alabilir. Psikiyatride terapi tekniği olarak da kullanılır. Metakognisyonu öğrenmeye uyarlarsak neyi bildiğin hakkında ne bildiğindir. Bir nev-i neyi bilip bilmediğimizi anlamaktır. Bu da ancak her öğrenme deneyimi öncesinde izlenecek yol üzerinde zihinsel bir ön çalışma yapmayı, önceki deneyimlerle birleştirilerek her yeni deneyimde öğrenme tekniğini geliştirmeyi kapsar.

ÖĞRENMEYİ BİLEN ÇOCUK BAŞARILI OLUR

Öğretmen ve aileler genellikle eğitimin ‘bilgiyi öğrenme’ kısmı üzerinde dururlar. Halbuki eğitimin diğer bir komponenti bilgiyi öğrenirken kullandığın tekniktir. Ve bu her birey için farklılık gösterir. Instructional Science dergisinde yayımlanan bir çalışmada öğrencilerin, öğrenmenin nasıl gerçekleştiği ile ilgili bilgilerinin değişkenlik gösterdiği gözlenmiş. Kendi öğrenme süreçleri ile ilgili farkındalıkları düşük olan çocukların başarı düzeylerinin de daha düşük olduğu saptanmış. Avustralya Flinders Üniversitesinden Helen Askell-Williams’ın yürütücülüğünü üstlendiği bir çalışmada, uygun öğrenme stratejileri uygulayan öğrencilerin PISA değerlendirmesi skorlarının, diğer öğrencilere göre 73 puan daha yüksek olduğu görülmüş. Duke Üniversitesinden Dr. Rawson ve arkadaşlarının öğrenme teknikleri ile ilgili yaptığı geniş bir analiz bu konuda çok ilginç bilgiler veriyor. Bu analizden elde edilen bilgiye göre; oldukça sık kullanılan bir öğrenme tekniği olan, önemsenen bilgilerin altını çizme ya da renklendirme, okunan materyalin tekrar okunması tekniklerinin öğrenmeye neredeyse hiç katkısı olmadığı saptanıyor. Okunan materyalin tekrar okunmasından ziyade, o konu ile ilgili test çözmenin öğrenmeye katkısının daha fazla olduğu gösterilmiş.

VERİMLİ ÖĞRENME PRATİKLERİ

Metakognisyonu artırmak için neler yapılabilir? Öncelikle bunun öğrenme ve başarıdaki önemi eğitimciler tarafından kavranmalı, öğrencilere bunu nasıl yapabilecekleri ile ilgili eğitimler verilmeli. Tabi önce eğitimciler bu konuda eğitilmeli. Peki hali hazırda bizler çocuklarımız için bu konuda ne yapabiliriz? Bunun için Askell-Williams ve arkadaşları bir liste hazırlamış. Bu listedeki maddelerin en az birkaç tanesini uygulayan çocukların başarılarının daha yüksek olduğu saptanmış.

• Konuyu anlamak için resim ya da şemalar çizerim.

• Konuyu daha iyi anlamak için kafamdan sorular uydurup yanıtlamaya çalışırım

• Eğer konu ile ilgili yeni bir şey öğrendiysem, daha önce o konu ile ilgili eski öğrendiklerime mutlaka göz gezdiririm.

• Öğrendiğim konuyu arkadaşlarımla tartışırım.

• Yeni öğrendiğim konuyu iyice benimseyene kadar pratik yaparım.

• Anlamadığım kısma mutlaka tekrar bakarım.

• Anlamadığım kısımları not alırım. Böylece takibini rahat yaparım.

• Konuyla ilgili çalışmamı bitirince, nasıl yaptığımı değerlendirmek için tekrar bakarım.

• Zamanımı mutlaka önceden ayarlarım.

• Çalışmaya başlamadan önce çalışmanın planını mutlaka yaparım.

Tüm Cumartesi haberleri için tıklayın