İmsak
05:12
Güneş
06:39
Öğle
13:13
ikindi
16:47
Akşam
19:36
Yatsı
20:58

Ramazan 2022 Hadisleri

 • 1.Gün

  İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak. (Tirmizi, İman 3, (2612)

 • 2.Gün

  Oruçlu bir kimse yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmezse onun yemesini içmesini terk etmesine ALLAH'ın hiçbir ihtiyacı yoktur. (Buhari, Savm, 8.)

 • 3.Gün

  “Sahura kalkmak berekettir. Bir yudum su içseniz bile onu terk etmeyiniz. Çünkü Allah sahura kalkanlara rahmet eder. (Müsned, 3:44)”

 • 4.Gün

  Ramazan ayında, hasta veya ruhsat sahibi olmaksızın kim bir günlük orucunu yerse, bütün zaman boyu oruç tutsa bu orucu kaza edemez. (Buhari, Savm 29)

 • 5.Gün

  “Oruç perdedir. Biriniz bir gün oruç tutacak olursa kötü söz sarfetmesin, bağırıp çağırmasın. Birisi kendisine yakışıksız laf edecek veya kavga edecek olursa “ben oruçluyum” desin (ve ona bulaşmasın).” (Buhari)

 • 6.Gün

  “Ramazan orucu farz, teravih namazı ise sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur.” [Nesai]

 • 7.Gün

  Kim Allah Teala yolunda bir gün oruç tutsa, Allah onunla ateş arasına, genişliği sema ile arz arasını tutan bir hendek kılar.” (Tirmizi, Cihad 3, (1624)

 • 8.Gün

  Oruçlarda riya yoktur. Aziz ve Celil olan Allah buyurdu ki: “O Benim içindir. Onun mükafatını bizzat Ben veririm. (Çünkü) Oruçlu yemesini, içmesini Benim için bırakır.” (Buhari/ Ebu Hureyre (r.a.))

 • 9.Gün

  Ramazan girip çıktığı halde günahları affedilmemiş olan insanın burnu sürtülsün Anne ve babasına veya bunlardan birine yetişip de onlar sayesinde cennete girmeyen kimsenin de burnu sürtülsün Ben yanında zikredildiğim zaman bana salat okumayan kimsesinin de burnu sürtülsün! (Tirmizi, Daavat 110, (3539))

 • 10.Gün

  “Oruç sabrın yarısıdır.”(İbn Mâce, Sıyâm 44)

 • 11.Gün

  Kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın çünkü ona Allah yedirip içirmiştir. (Müslim, Sıyam 171)

 • 12.Gün

  Ramazan'da Allah'ı zikreden mağfiret olunur. Ve o ayda Allah'tan dilekte bulunan kimse de mahrum edilmez. (Ramuz El Hadis / Hz. Cabir (r.a))

 • 13.Gün

  Kim Allah rızası için bir gün oruç tutarsa, Allah onu yetmiş sene Cehennem ateşinden uzaklaştırır. (Camiüs Sağir)

 • 14.Gün

  “Şurası muhakkak ki, Oruçlunun iftarını açtığı zaman reddedilmeyen makbul bir duası vardır” (Beyhaki)

 • 15.Gün

  “Oruçlunun susması tesbih, uykusu ibadet, duası makbul, ameli de çok sevaptır.” (Deylemi)

 • 16.Gün

  Ramazan'da orucunu tutup da Şevval'den de altı gün tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir. (Müslim,Sıyam, 203)

 • 17.Gün

  “Her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir.” (Tirmizi, Kıyame 49)

 • 18.Gün

  Resulullah (sav)'a :” Kadir Gecesi (Ramazan'ın neresinde?) diye sorulmuştu. O da, Ramazanın tamamında.” diye cevap verdi. (Ebu Davud, Salat, 324, ( 1387))

 • 19.Gün

  “Kim bir mal elde ederse, üzerinden bir sene geçinceye kadar, onun zekâtı yoktur.” (Tirmizi)

 • 20.Gün

  “Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim O'nun elçisi olduğuma şehadet ediyorsunuz değil mi? Öyle ise müjdeler olsun. Bu Kur'an öyle bir iptir ki, bir ucu Allah'ın elinde, bir ucu da sizin elinizdedir. Ona yapışınız. Ondan sonra dalalet ve tehlikeye asla düşmezsiniz.” (Râmûzü'l-Ehâdis, s.7/4)

 • 21.Gün

  Ebu Hüreyre (r.a)'den rivayetle, Rasülullah (s.a.v), şöyle buyurmuştur: “Oruçlu bir kimse unutarak bir şey yerse veya içerse, bunlar ancak Allah'ın ona gönderdiği bir rızıktır. Kaza gerekmez.” (Râmûzü'l-Ehâdis, s.34/15)

 • 22.Gün

  İbni Abbas (r.a)'den rivayete göre Rasülullah (s.a.v), şöyle buyurmuştur: “Sizden birisi yemek yediği zaman şöyle desin: “Allahümme bârik lenâ fîhi ve et'imnâ hayran minhü” (Allah'ım bize bu yemekte bereket kıl ve bundan hayırlısını bize yedir). (Râmûzü'l-Ehâdis, 34/13)

 • 23.Gün

  Enes (r.a)'den rivayetle Rasülullah (s.a.v), şöyle buyurmuştur: “Yemek yediğinde veya bir şey içtiğinde şöyle de: Bismillâhi ve billâhillezî lâ yedurru me'asmihî şey'ün fil ardı ve lâ fis-semâi yâ Hayyu ya Kayyûm.” Böyle söylersen o yiyecek veya içecekten sana bir hastalık gelmez. Hatta içinde zehir bile olsa.” (Râmûzü'l-Ehâdis, s.35/8)

 • 24.Gün

  “Resûlullah (s.a.v) buyurdular ki: “Akşamdan (abdestli olarak) temizlik üzere zikrederek uyuyan ve geceleyin de uyanıp Allah'tan dünya ve âhiret için hayır talep eden hiç kimse yoktur ki Allah dilediğini vermesin.” (Ebû Dâvud, Edeb 105, (5042).

 • 25.Gün

  Rasülullah (s.a.v), şöyle buyurmuştur: “Mümine lanet etmek onu öldürmek gibidir. Kim bir erkek veya kadın mümine haksız olarak mahkûmiyetini gerektiren bir isnatta bulunursa onu öldürmüş gibi olur.” (Râmûzü'l-Ehâdis, s.347/3.)

 • 26.Gün

  “Dört gece gündüz, dört gündüz de gece gibidir. Allah, o günlerde ant verenin isteğini geri çevirmez. İnsanları mağfiret eder ve onlar bu günlerde bol ihsana nail olurlar. Bunlar: Kadir Gecesi, Kurban arefesi, Beraat gecesi, Cuma gecesi ve günleridir.” (Râmûzü'l-Ehâdis, s.69/9)

 • 27.Gün

  Ebû Saîd (r.a)'den; Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kalbinde zerre kadar imanı olan kimse cehennemden çıkar.” Ebû Saîd der ki: “Kim bunda şüphe ederse şu âyeti okusun: «Şüphe siz Allah zerre kadar zulmetmez».” ((Nisa 40) Tirmizî)

 • 28.Gün

  Ebû Saîd (r.a)'den: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Kim, «Rab olarak Allah'tan, din olarak İslâm'dan, Peygamber olarak Muhammed'den hoşnut oldum» derse, cennet ona vacip olur.” (Ebû Dâvud)

 • 29.Gün

  Ebû Hüreyre (r.a.)'den rivayete göre Rasülullah (s.a.v), şöyle buyurmuştur: “Dört şey vardır ki sevabı yedi yüze çıkartır: Fisebilillah vermek, anaya ve babaya harcamak, Ramazan bayramında çoluk çocuğa kurban kesmek. Dört şey de günahları siler: Ramazan orucu, Beytin haccı, Mescidi Nebevi'yi ve Kudüs'ü ziyaret.” (Râmûzü'l-Ehâdis, s.69/11.)

 • 30.Gün

  Bugün çokça istiğfar edin çünkü: Hz. Ali (r.a.)'den rivayet Rasülullah (s.a.v), şöyle buyurmuştur: “Dört kişinin defteri yeniden başlar; Hasta iyi olduğunda, müşrik Müslüman olunca, mağfiret ümit eden kimse Cuma'dan dönünce, Hacı hacdan dönünce.” (Râmûzü'l-Ehâdis, s.69/10)