İŞKUR işçi ve kamu memuru alımı ilanları 2021-2022: İŞKUR iş ilanları sizlerle...

Güncel İŞKUR iş ilanları iş arayanlar tarafından araştırılıyor. İŞKUR kamu memuru ve işçi alımı ilanları her dönem yoğun ilgi görüyor. İŞKUR, işçi arayanlar ile iş arayanları bir araya getirmeye devam ediyor. Kamu kurumlarının güncel pozisyonlarına başvurmak isteyen adaylar İŞKUR iş ilanlarını inceliyor. İşte İŞKUR işçi ve kamu memuru alımı ilanları 2021-2022...

İŞKUR işçi ve kamu memuru alımı ilanları 2021-2022: İŞKUR iş ilanları sizlerle...

2021 2022 İŞKUR güncel iş ilanları listesi her dönem yoğun ilgi görmeye devam ediyor. İŞKUR'da kamu memuru ve işçi alımı ilanları yayınlanıyor. İŞKUR Aralık ayı iş ilanları listesine göre, Sahil Güvenlik Komutanlığı Devlet Memuru alımı yapılacak. İşte İŞKUR iş ilanları...

İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

Sahil Güvenlik Komutanlığından:

DEVLET MEMURU ALIM İLANI

Başvurular, 20-31 Aralık 2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr/sahilguvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecektir.

DEVLET MEMURU ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

2. Sahil Güvenlik Komutanlığı 2021 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'nda ilan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı KPSS'ye girmiş olmak.

3. "Hizmetli, Berber, Garson, Elektronik Teknisyeni, Hesap Sorumlusu" unvanlarında yapılacak başvurularda 2020 yılı KPSS sınavına ait KPSSP94 puan türünden; "Mali İşler Memuru, Video Montaj Teknikeri" unvanlarında yapılacak başvurularda 2020 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93 puan türünden, diğer unvanlardaki başvurularda ise 2020 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türünden kılavuzda belirtilen asgari puanı almış olmak.

4. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (31 Aralık 2003 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2021 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilir).

5. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.

6. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

7. Bilgilendirme kılavuzunda ilan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

8. 2021 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzu'nda belirtilen diğer şartları taşımak.

İrtibat ve bilgilendirme telefonu: 0 312 416 45 60 (Hafta İçi: 09.00-12.30 ve 13.30-18.00 saatleri arasında)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığında (ÖSYM) boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrası gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" Büro Personeli unvanlı pozisyona 3 (üç) , Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanlı pozisyona ise 6 (altı) ve ek 2'nci maddenin (c) fıkrası gereğince, yazılı ve/veya sözlü sınavla KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Başkanlıkça yapılacak sözlü sınav sonucuna göre; Sınav Hizmetleri Uzmanı unvanlı pozisyona 5 (beş) olmak üzere toplam 14 (on dört) sözleşmeli personel alınacaktır. Sınav Hizmetleri Uzmanı pozisyonu için giriş sınavı, sözlü usulü ile ÖSYM Başkanlığı, Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No: 1 Bilkent/ANKARA adresinde yapılacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adaylara sözlü sınavın yapılacağı adres, sınav tarih ve saatleri; ÖSYM Başkanlığının (ais.osym.gov.tr) internet sayfasında sözlü sınav tarihinden en az 10 gün önce ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim ve tebligat yapılmayacaktır.

KADRO SAYISI:

6 (Erkek) UNVAN: KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ARANAN NİTELİKLER

1-Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak, 2-2020 KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puana sahip olmak. GENEL ŞARTLAR 1-Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak, 2-Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, 3-Adayların 170 cm'den kısa olmaması ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15'ten fazla 13'ten az olmaması, 4-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak, (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.) 5-Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması, 6-Askerlikle ilişkisi bulunmamak, 7-Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak, 8-10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1-Fotoğraflı başvuru formu, (Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan başvuru formu doldurulacaktır.)

2-Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi,

3-Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi, (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4-Askerlik durum belgesi, 5-2020 KPSS sınav sonuç belgesi,

6-Silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı fotokopisi,

7-Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten başlamak üzere yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; 23/12/2021 tarihi mesai bitimine kadar Başkanlığımızın Üniversiteler Mahallesi, İhsan Doğramacı Bulvarı No:1 Bilkent/ANKARA 06800 adresinde bulunan Personel ve Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Tüm Ekonomi haberleri için tıklayın