2019 yılında İOKBS (PYBS) bursu ne zaman ödenecek? İOKBS Bursları ne zaman yatacak?

2019 yılında İOKBS (PYBS) bursu ne zaman ödenecek? İOKBS Bursları ne zaman yatacak?

Ekonomi Haberleri

Bursluluk sınavı sonuçları, MEB’in belirlediği tarihte erişime açılacak. İOKBS sonuçları 22 Temmuz’da açıklandı. Sonuçların açıklanmasına az bir zaman kala adaylar, “Burslar ne zaman yatacak?” sorusuna yanıt arıyorlar. İOKBS sonuçları http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecektir.

İOKBS (PYBS) burslarının ne zaman yatacağı araştırılıyor. Bursluluk sınavı sonuçları, 22 Temmuz’da açıklandı. Başvurularını belirtilen tarihlerde gerçekleştiren ve 2 Haziran’da sınava giren adaylar, heyecanla sonuçların açıklanmasını bekliyorlar. İOKBS sonuçları http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. MEB yayınladığı kılavuz içerisinde bursların hangi ay yatırılacağını açıkladı.

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Bursluluk hakkı, sınavı kazanan öğrenciye ait evrakın e-Burs modülü üzerinden okul müdürlüğünün 30 Eylül 2019 tarihine kadar onaylamasından sonra 01 Ekim 2019 tarihi itibarıyla başlayacaktır.

 SINAV İTİRAZLARI

a. Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar; soruların, cevap anahtarlarının Bakanlıkça yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) takvim günü içerisinde ÖDSGM resmî internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak veya yazılı olarak ÖDSGM’ye yapılabilecektir.

b. Elektronik ortamda veya yazılı olarak yapılan itirazların incelenebilmesi için T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankası şubelerinden herhangi birine, “Kurumsal Tahsilât Programı” aracılığıyla 20 TL (KDV dâhil) yatırılması gerekmektedir. Yazılı yapılan itirazlarda, ücret yatırıp itiraz başvurusu ile birlikte banka dekontu/ATM işlem fişi göndermeyen adayların başvuruları dikkate alınmayacak ve cevaplanmayacaktır.

c. 6/1/1982 tarihli ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sorulara ve cevap anahtarına yapılacak itirazlar, soruların ve cevap anahtarlarının http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

ç. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 20/B maddesi uyarınca, sonuçlara yapılacak itirazlar, sonuçların http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmamaktadır.

d. Faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

e. İtirazların cevaplanmasındaki süre için ÖDSGM’ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır.

f. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile öğrencinin T.C. kimlik numarası belirtilmeyen, banka dekontu/ATM işlem fişi eklenmemiş, imza ve adresleri olmayan dilekçeler dikkate alınmayacaktır.

Tüm Ekonomi haberleri için tıklayın