Yazarlar

Hüseyin Besli

Hüseyin Besli

atifhuseyin@gmail.com

Şurdan-burdan

Hüseyin Besli tüm yazıları

Tarih 21.05.2019 

Ertuğrul Özkök’ün söz konusu tarihli yazısının başlığı kendi başına her şeyi anlattığı için eksiz ve ilavesiz bir biçimde sizinle de paylaşmak istedim: 

“Türkiye artık yüzde 99’u Müslüman olan ülke değil” 

Sanki kelimeler dile gelip, Özkök’ün sevincini haykırıyor. 

Tarih Ekim 1937 

Mustafa Kemal, İsmet İnönü’yü Başvekillikten azletmiş. 

O günlerden bir gün İnönü futbol maçı seyretmek üzere stada gider. Bunun üzerine statta bulunanlar İnönü lehine, Atatürk ve yönetim aleyhine sloganlar atar. 

İddia; bu olayı her yönü ve her şeyi ile İnönü’ye bağlı olan Ankara Valisi Nevzat Tandoğan planlamış ve icra ettirmiştir. 

Tarih miladi 650’li yıllar. 

Hz. Osman hilafet makamında; 

Başta Kufeliler olmak üzere ümmetin bir kısmı halifeyi eleştirmektedir; 

Sen yola çıktıklarınla değil, yolda tanıştıklarınla iş tutuyorsun… diye, 

Sen liyakat sahibi olmadığı halde devlet yönetim kademelerine akrabalarını getiriyorsun… diye. 

Gerçi, sonradan Hz. Ali’yi satmış olmalarından anlaşılacağı üzere Kufeliler pek iyi niyetli değillerdir. 

Ancak Mısır’a vali yaptığı süt kardeşi Abdullah ve kendisine danışman eylediği amcasının oğlu Mervan konusunda haklıdırlar. 

O kadar ki; ‘bu adam senin başını belaya sokacak’ diye zaman zaman Hz. Ali’de Halifeyi eleştirmiştir. 

Eleştirmiştir de; 

Muhalifler öldürmek kastıyla Hz. Osman’ın evini kuşattığında herkesten önce Hz. Ali, Osman’ı korumak üzere oğulları Hz. Hasan ve Hüseyin’i görevlendirmiş, derhal Osman’ın evine göndermiştir. 

Bugünlük bu kadar. 

Hüseyin Besli Diğer Yazıları
////